Agelink van Rentergem


In Zeeland heeft een tijd lang de familienaam Agelink van Rentergem bestaan. Inmiddels is duidelijk dat dit geen familie is van Agelink. De toevoeging verwijst wel naar de familie Agelink die uit de achterhoek afkomstig is. Voor nadere uitleg zie de rubriek projecten.

Herkomst familienaam

Hoewel de familienamen Agelink en Eugelink bij twee verschillende families behoren, worden in de familiehistorie beide namen soms door elkaar gebruikt.

Verschillende families Agelink

In de familiehistorie van vr 1830 worden de familienamen Agelink en Eugelink soms door elkaar gebruikt. Zelfs in n gezin kwam het voor het ene kind Eugelink werd gedoopt en het andere Agelink. Ook gebeurde het dat de naam gedurende het leven veranderde van Agelink in Eugelink of omgekeerd, althans wanneer we afgaan op de vermeldingen in doop- trouw of overlijdensakten.

Toch zijn Agelink en Eugelink twee zeer verschillende families, al zijn ze in een enkel geval, door het huwelijk van Fredrik Agelink en Johanna Eugelink in 1850 wel met elkaar verbonden.

Naamsverklaring

In zijn standaardwerk 'Oost Nederlandse Familienamen' heeft Hekket de namen Agelink en Eugelink apart vermeld (verschillende betekenissen). Citaat: "Sommige families Ageling/Agelink stammen af van de naam Eugelink en niet van Agelink. Zij moeten voor de naamsverklaring dus bij Eugelink kijken."

Agelink

B.J. Hekket ['Oost Nederlandse Familienamen' Hekket-1975] geeft voor Agelink als naamsverklaring: Bewoner van het erve Agelink, welke boerderijnaam te Zelhem in de Achterhoek bekend is (1488 Agelynck). De naam toont aan dat de boerderij eertijds aan ene Agilo en zijn clan toebehoorde. Agilo, van "agil": scherp.
(Bron: Kronijck van Deutekom, februari 1980).

De naam kwam ook in het middeleeuwse Zeeuws-Vlaanderen voor: Jan Haghelinc = Jhan Aghelinc, Aardenburg 1309-10 [Haeserijn-1954, p 142].
(Bron: www.meertens.knaw.nl/NFD).

Eugelink

Onderzoek heeft uitgewezen dat diverse Berghse families Ageling/Agelink afstammen van Eugelink, oorspronkelijk afkomstig van een boerderij met de naam Eugelink. Deze moeten dus niet bij 'Agelink' gaan kijken voor een verklaring van de naam. Oorsprong Eugelink: In 1473 wordt genoemd Oegelinck. Ogilo van "augo": oog, of van "ogan": vrezen. Bron: ( Kronijck van Deutekom, februari 1980).

NB: De uitgang "ing" of "ink" had oorspronkelijk de betekenis "behorende bij", en dat kon zowel betekenen "zoon van" als "bewoner van". Op den duur ontwikkelden "ing/ink" namen zich tot boerderijnamen. Latere bewoners ontleenden hun achternaam aan deze woonplaatsen. We kunnen daardoor veilig aannemen dat allen die een familienaam op "ing/ink" hebben, afstammen van bewoners van een erve. [Hekket-1975]

Boerderijen

De naam Agelink is in ieder geval terug te voeren naar erve Agelynck, een boerderij in de buurt van Zelhem die reeds in 1488 wordt genoemd en werd bewoond door Agilo en zijn clan (Agil = scherp).

Daarnaast wordt in 1473 Erve Oegelynck genoemd, eveneens bij Zelhem, bewoond door Ogilo (ogan = vrezen). Hiervan zouden de familienamen Eugelink, Engelink, Ogelink en Ogink afstammen.

Er is voldoende reden om aan te nemen dat de boerderij "Erve Agelynck" al sinds generaties niet meer bestaat. Onderzoek duidt erop dat de boerderij eertijds heeft gelegen aan de Hummeloseweg te Zelhem. (Voor meer informatie hierover, zie de link Erve Agelynck, in het kader rechts op deze pagina).

kadasterkaart uit 1822

(fig: vermoedelijke ligging "Erve Agelynck". Bezoek voor meer informatie: www.oudzelhem.nl)

Veel informatie over de ligging van boerderijen is te vinden in het Oost Gelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek (OTGB).

Ook verdient de hierboven al aangehaalde website www.oudzelhem.nl te worden genoemd. Hier is veel aanvullende informatie te vinden over Erve Agelynck. Met name dhr R.J.J. Weetink verdient mijn dank voor zijn zoekwerk.